Informaţii despre activitatea ştiinţifică:

 1. Reţele ştiinţifice:
 2. Domenii de cercetare:
 3. Granturi de cercetare
  • Platforma elearning pentru ID, grant intern nr. 2691/25.03.2010, beneficiar Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, competiţia de proiecte strategice 2010, valoare 500.000 RON.
   Director contract: Lect.dr. Runceanu Adrian
   Colectiv cercetare: Ş.l. drd. ing. Popescu Marian, Asist.drd.ing. Cercel Constantin, ing. Paun Vali, ing.Facea Adrian.
  • UCB – o investiţie de viitor, grant intern nr. 2820/29.03.2010, beneficiar Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, competiţia de proiecte strategice 2010, valoare 200.000 RON.
   Director contract: Prof.univ.dr.Adrian Gorun
   Colectiv cercetare: Prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita, Prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan Sorinel, Lect.dr. Runceanu Adrian – Responsabil implementare, Asist.drd.ing. Cercel Constantin, Prep.univ.drd.ing.Dinca Alina.
  • Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice – proiect POSDRU/90/2.1/S/56319, valoare: 20.747.281,40 lei.
   Solicitant: MECTS Bucuresti.
   Parteneri: Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu Jiu, Universitatea Politehnica din Bucuresti, SC Novensys Corporation SRL, SC Gold Agama Consulting SRL.
   Data inceperii derularii proiectului: 01.11.2010.
   Perioada implementare: 31 luni.
   Lect.dr. Runceanu Adrian – responsabil tehnic
  • Optimizarea funcţionării în regim automat a excavatorului ERC1400. Contract de cercetare ştiinţifică nr.403C/2009 încheiat cu S.C. Gerota S.R.L. Târgu-Jiu
   Director contract: Ş.l. drd. ing. Popescu Marian
   Colectiv cercetare: Lect.dr. Runceanu Adrian, Ş.l. Borcoşi Ilie
  • Automatizarea complexă şi dispecerizarea sistemului de evacuare a apelor din carierele Exploatării Miniere Roşia. Contract de cercetare nr. 276/C/2002 încheiat cu Compania Naţională a Lignitului Oltenia.
   Responsabil contract: Conf. univ. dr. ing. Onisifor Olaru.
   Colectiv cercetare: Popescu L., Mihăilescu A., Popescu M., Grofu F., Borcoşi I., Gîdei G., Vilan C., Nebunu D., Cozma V, Runceanu Adrian
  • Monitorizarea parametrilor de funcţionare şi stabilirea unei legi optime de comandă a maşinilor unelte utilizate la prelucrarea lemnului. Contract de cercetare nr. 273/C/2002, încheiat cu S. C. KONCORD S.R.L. Tg-Jiu.
   Responsabil contract : Ş. l. dr. ing. Popescu Luminiţa.
   Colectiv cercetare: Olaru O., Mihăilescu A., Popescu M., Grofu F., Borcoşi I., Runceanu Adrian, Ionescu M.
 4. Brevete de inventii: CBI a2007-00835 „Dispozitiv şi metodă pentru protecţia unui redresor”, 2010, (membru in colectiv)
 5. Carti si capitole în carti de specialitate in edituri recunoscute
  1. Notiuni de programare – limbajul C++, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012, ISBN 978-973-144-550-2
  2. Grafică asistată de calculator. Teorie şi aplicaţii, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-301-0
  3. Baze de date – o abordare Visual Foxpro, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-235-8.
  4. Internet şi Intranet. Teorie şi aplicaţii, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2005, ISBN 973-7637-21-6
  5. Bacalaureat la informatică. Noţiuni recapitulative. Teze rezolvate şi probleme propuse, autori: Maria Codrina, Dana Lica, Doru Popescu Anastasiu, Radu Boriga, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Anca Voicu, Mariana Ciobanu, Editura L&S Infomat, Bucureşti, 2001, ISBN 973-99376-4-0.
 6. Material didactic / Lucrari didactice
  1. Tehnologii si aplicatii web – îndrumar de laborator, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-302-7
  2. Programare orientată pe obiecte-limbajul C++. Laborator, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2008, ISBN 978-973-144-109-2
  3. Baze de date – Visual Foxpro 6.0 – îndrumar de laborator, Marian Popescu, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2007, ISBN 978-973-144-008-8.
  4. Programare orientată pe obiecte, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2007, ISBN (13) 978-7637-89-5
  5. Atestat la informatică, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu Editura Axioma Teomsnic, Târgu-Jiu, 2004, ISBN 973-86389-7-X.
  6. Metode şi tehnici de programare. Limbajul C++ – îndrumar de laborator, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2003, ISBN 973-8436-37-9
  7. Programarea şi utilizarea calculatoarelor, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2003, ISBN 973-8436-44-3
  8. Tehnici de programare – îndrumar de laborator, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2002, ISBN 973-85805-7-9
 7. Articole indexate ISI (ISI Proceedings): 9
 8. Lucrări publicate în reviste din strainatate indexate BDI sau in reviste categoria B+ (CNCSIS): 22
 9. Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate: 13
 10. Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice:
  • Membru ACM din 2007
  • Membru IEEE din 2009
  • Membru SRAIT – Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica, din 2005
  • Membru SRR – Societatea Romana de Robotica
 11. Organizare de evenimente ştiinţifice (conferinţe, workshop-uri, etc.)