Materiale didactice pentru studentii Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu, Facultatea de Inginerie,

programul de studii Automatica si Informatica Aplicata – Anul universitar 2017-2018 – Semestrul I

Disciplina: Programare orientata pe obiecte – limbajul Java, anul II, Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Sef lucr. dr. ing. Gilca Gheorghe

Curs = 3 ore pe saptamana; Laborator = 1 ora pe saptamana

Cursuri

GREENFOOT Greenfoot Tutorial pdf
ECLIPSE Eclipse Tutorial pdf
Curs 1 Notiuni introductive despre programarea orientata pe obiecte pdf
Curs 2

GREENFOOT – mediu de programare vizuală

Descarca scenariu LumeaVasile

pdf
Curs 3 GREENFOOT – mediu de programare vizuală (partea II) pdf
Curs 4 GREENFOOT – mediu de programare vizuală(partea III) pdf
Curs 5

GREENFOOT – Constructori(partea IV)

Descarca scenariu Black Jack

pdf
Curs 6 Noțiuni introductive despre Java pdf
Curs 7 Limbajul JAVA. Expresii si operatori. Instructiuni pdf
Curs 8 Limbajul JAVA. Obiecte si referinte pdf

Disciplina: Proiectarea bazelor de date – Anul III, specializarea Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Dr. ing. Mircea Suciu

Curs = 3 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana; Proiect = 1 ora pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Concepte generale pdf
Curs 2 Variabile si tipuri de date în PL/SQL pdf
Curs 3 Funcţii SQL, operatori şi vizibilitatea variabilelor în PL/SQL pdf
Curs 4 Instrucţiuni în PL/SQL pdf
Curs 5 Cursori în PL/SQL (partea I-a) pdf
Curs 6 Cursori în PL/SQL (partea II-a) pdf
Curs 7 Excepţii în PL/SQL pdf
Curs 8 Proceduri în PL/SQL pdf
Curs 9 Proceduri în PL/SQL(partea a II-a) pdf

Materiale didactice pentru studentii Universitatii din Craiova, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

Anul universitar 2016-2017 – semestrul II

Disciplina: Retele de calculatoare, anul IV

programele de studii:

  • Automatica si Informatica Aplicata
  • Ingineria sistemelor multimedia
  • Electronica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Lect. dr. Adrian Runceanu

Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Noţiuni introductive despre Reţelele de calculatoare pdf
Curs 2 Arhitectura reţelelor de calculatoare pdf
Curs 3 Componentele necesare construirii unei reţele pdf
Curs 4 Modelele de referinţă. Modelul OSI pdf
Curs 5 Modelele de referinţă. Modelul TCP/IP pdf
Curs 6 Modelul TCP/IP. Adrese IP pdf
Curs 7 Configurarea unei placi de retea, a unei conexiuni PPPoE, conexiuni wireless si router/modem ADSL pdf
Curs 8 Cerinţele de proiectare ale nivelului reţea. Algoritmi de dirijare în rețea pdf

Laboratoare

Laborator 0 Baze de numerație pdf
Laborator 1 Topologii LAN. Arhitectura de reţea. Caracteristicile şi beneficiile unei reţele LAN pdf
Laborator 2 Echipamentele unei retele de calculatoare pdf
Laborator 3 Analiza retelelor de calculatoare folosind simulatorul Packet Tracer

Packet Tracer version 6.3 download

pdf
Laborator 4 Configuratii de LAN-uri in Packet Tracer (exemple de configurari de switch-uri si router-e) pdf
Laborator 5 Modelele de referinta OSI şi TCP/IP pdf
Laborator 6 Adresarea IP. Subretele. Masti de retele (partea I) pdf
Laborator 7 Adresarea IP. Subretele. Masti de retele (partea II) pdf
Laborator 8 Configurarea router-elor CISCO folosind protocol-ul RIP si configurarea switch-urilor si router-elor in VLAN-uri cu ajutorul simulatorului Packet Tracer pdf

Materiale didactice pentru studentii Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu, Facultatea de Inginerie,

programul de studii Automatica si Informatica Aplicata – Anul universitar 2016-2017 – Semestrul II

Disciplina: Tehnologii web, anul III, Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Lect. dr. Adrian Runceanu

Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 HTML – partea I pdf
Curs 2 HTML – partea II pdf
Curs 3 HTML – partea III pdf
Curs 4 HTML – partea IV pdf
Curs 5 Mediul de lucru in web pdf
Curs 6 CSS – Cascading Style Sheets pdf
Curs 7 Limbajul PHP – partea I pdf
Curs 8 Limbajul PHP – partea II pdf
Curs 9 Limbajul PHP – partea III pdf
Curs 10 Limbajul PHP – partea IV pdf

Laboratoare

Laborator 1 HTML – partea I (Formatarea caracterelor si a paragrafelor) pdf
Laborator 2 HTML – partea II (Tabele, Imagini, Liste) pdf
Laborator 3 HTML – partea III (Imagini, multimedia, hyperlegaturi) pdf
Laborator 4 HTML – partea IV. Formulare pdf
Laborator 5 CSS pdf
Laborator 6 PHP – partea I pdf
Laborator 7 PHP – partea II pdf
Laborator 8 PHP – partea III pdf
Laborator 9 PHP – partea IV pdf

Disciplina: Baze de date – Anul II, specializarea Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Concepte generale descarca PDF
Curs 2 Sistemul de gestiune a bazelor de date ORACLE descarca PDF
Curs 3 Limbajul SQL. Cereri SELECT pe o tabelă descarca PDF
Curs 4 Funcţii. Funcţii referitoare la o singură înregistrare. Funcţii referitoare la mai multe înregistrări descarca PDF
Curs 5 Subinterogari (Subqueries) descarca PDF
Curs 6 Cereri din mai multe tabele (JOIN-uri) descarca PDF
Curs 7 Limbajul de manipulare al datelor (LMD). Limbajul de control al datelor (LCD). Tranzacţii descarca PDF
Curs 8 Constrângeri descarca PDF
Curs 9 Vederi (Views) descarca PDF
Curs 10 Alte obiecte din baza de date: Secvente. Indecși. Sinonime descarca PDF

Aplicatii practice HTML

Aplicatii practice

Aplicatii practice – Lectia 1 HTML – partea I (Formatarea caracterelor si a paragrafelor) pdf
Aplicatii practice – Lectia 2 HTML – partea II (Tabele, Imagini) pdf
Aplicatii practice – Lectia 3 HTML – partea III (Hyperlegaturi şi multimedia) pdf
Aplicatii practice – Lectia 7 CSS – partea II pdf
Aplicatii practice – Lectia 8 HTML – problema propusa spre rezolvare pdf

Informatii pentru elevii clasei a X-a A – Colegiul National Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu:

  1. Functii de prelucrare a sirurilor de caractere – descarca fisier PDF

Informatii pentru elevii clasei a XI-a A – Colegiul National Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu:

  1. Metoda BACKTRACKING – exemple – descarca fisier PDF

Cursuri si laboratoare

An universitar 2015/2016

An universitar 2014/2015

An universitar 2013/2014

An universitar 2012/2013

An universitar 2011/2012