Disciplina: Programarea calculatoarelor - Anul I, specializarile Ingineria Sistemelor si Termoenergetica/Managementul Energiei
Titular curs: Lect.dr. Adrian Runceanu
Titulari aplicatii de laborator: Lect.dr. Adrian Runceanu; Asist.ing. Constantin Cercel; Prep.ing. Alina Dinca
Curs = 3 ore pe saptamana; Laborator = 3 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Algoritmi pdf
Curs 2 Algoritmi(partea a II-a) pdf
Curs 3 Elemente introductive ale limbajului C++ pdf
Curs 4 Elemente introductive ale limbajului C++(continuare) pdf
Curs 5 Instructiunile limbajului C++ pdf
Curs 6 Instructiunile limbajului C++(continuare) pdf
Curs 7 Preprocesare. Structura unui program C++. Baze de numeratie pdf
Curs 8 Tablouri unidimensionale. Tablouri bidimensionale pdf
Curs 9 Tablouri multidimensionale. Probleme cu vectori si matrici pdf
Curs 10 Siruri de caractere pdf
Curs 11 Functii. Definitie. Apel. Prototip. Functii matematice pdf
Curs 12 Functii care returneaza o valoare. Probleme rezolvate pdf
Curs 13 Functii care nu returneaza nicio valoare. Probleme rezolvate pdf
Curs 14 Fisiere. Probleme rezolvate pdf
Curs 15 Stream-uri.Structuri. Uniuni. Probleme rezolvate pdf
Curs 16 Structuri. Uniuni. Probleme rezolvate (continuare) pdf
Curs 17 Metode de sortare. Probleme rezolvate pdf
Curs 18 Curs recapitulativ. Structura biletelor de examen pdf

Laboratoare

Laborator 1 Algoritmi elementari (pseudo-cod) pdf
Laborator 2 Algoritmi elementari (pseudo-cod) pdf
Laborator 3 Elemente de baza ale limbajului C++ pdf
Laborator 4 Instructiuni repetitive ale limbajului C++ pdf
Laborator 5 Instructiuni repetitive ale limbajului C++ pdf
Laborator 6 Tablouri unidimensionale(vectori) si bidimensionale(matrici) pdf
Laborator 7 Siruri de caractere pdf
Laborator 8 Functii pdf

Ultima actualizare: 3 ianuarie 2014