Disciplina: Retele de calculatoare
Titular curs: Lect. Runceanu Adrian
Titulari aplicatii de laborator: Prep.ing. Dinca Alina
Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Notiuni introductive despre retelele de calculatoare pdf
Curs 2 Arhitectura retelelor de calculatoare pdf
Curs 3 Componentele necesare construirii unei retele de calculatoare pdf
Curs 4 Modele de referinta. Modelul OSI pdf
Curs 5 Modele de referinta. Modelul TCP/IP pdf
Curs 6 Modelul de comunicatie în sistemele de date pdf
Curs 7 Configurarea unei plăci de retea.Configurarea unei conexiuni PPPoE pdf
Curs 8 Nivelul retea.Cerintele de proiectare ale nivelului retea pdf
Curs 9 Algoritmi de dirijare. Algoritmul Dijkstra. Algoritmul Belmann-Ford pdf
Curs 10 Retele mobile. Standardul 802.11 pdf
Curs 11 Internet pdf
Curs 12 Servere Web si FTP pdf
Curs 13 Recapitulare. Structura biletelor de examen pdf

Ultima actualizare: 18 decembrie 2013