Programarea calculatoarelor – curs pentru studentii anului I, specializarea Automatica si Informatica Aplicata – 2016

Curs 1 - Introducere in algoritmi

Noţiunea de algoritm. Reprezentarea unui algoritm. Concepţia unui algoritm. Obiectele cu care lucrează algoritmii. Exemple de algoritmi elementari
descarca PDF

Algoritmi - partea a II-a

Algoritmi elementari (numai cu operatia de atribuire). Algoritmi cu structura de decizie. Algoritmi cu structura repetitivă cu test iniţial. Algoritmi cu structura repetitivă cu test final. Algoritmi cu structura repetitivă cu număr cunoscut de pași
descarca PDF

Elemente introductive ale limbajului C++

Elemente introductive ale limbajului C++
descarca PDF
Exemplu de testare algoritmi in pseudocod

Elemente introductive ale limbajului C++ (partea a II-a)

Elemente introductive ale limbajului C++(continuare)
descarca PDF

Instructiunile limbajului C++

Instrucţiunile limbajului C++
descarca PDF

Instructiunile limbajului C++ (partea a II-a)

Instrucţiunile limbajului C++ (continuare)
descarca PDF

Structura unui program. Baze de numeratie

Structura unui program C++.Baze de numeratie descarca PDF

Tablouri

Generalități. Clasificare. Tablouri unidimensionale (vectori). Tablouri bidimensionale (matrici)
descarca PDF

Tablouri (partea a II-a)

Tablouri (partea a II-a) descarca PDF

Siruri de caractere

Siruri de caractere
descarca PDF

Functii in limbajul C++

Functii in limbajul C++ descarca PDF

Functii (partea a II-a)

curs 12
descarca PDF