Proiectarea algoritmilor

By February 23, 2017Cursuri

Aplicatii practice de laborator la disciplina Proiectarea Algoritmilor, programul de studii Automatica si Informatica Aplicata, anul I, anul universitar 2016-2017, semestrul II:

Laborator 1 – Recursivitate: descarca PDF

Laborator 2 – Pointeri. Alocare dinamica a memoriei: descarca PDF

Laborator 3 – Stive implememntate dinamic: descarca PDF

Laborator 4 – Liste dublu înlănţuite: descarca PDF

Laborator 5 – Grafuri neorientate: descarca PDF

Laborator 6 – Grafuri neorientate(continuare). Parcurgeri in grafuri neorientate: 1. Parcurgerea in latime (Breadth First). 2. Parcurgerea in adancime (Depth First): descarca PDF

Laborator 7 – Grafuri orientate. Conexitate. Drumuri minime si maxime in grafuri: descarca PDF

Laborator 8 – Arbori oarecare. Determinarea arborelui partial de cost minim. Algoritmul lui Kruskal. Algorimul lui Prim. Arbori Binari: descarca PDF

Laborator 9 – Metoda Backtracking: descarca PDF

Laborator 10 – Metoda Backtracking(partea II-a): descarca PDF

Cursuri

Curs 1 Recursivitate pdf
Curs 2 Alocarea dinamica de memorie în C++. Pointeri pdf
Curs 3 Alocarea dinamica de memorie în C++. Stiva pdf
Curs 4 Alocarea dinamica de memorie în C++. Coada. Liste liniare simplu inlantuite pdf
Curs 5 Alocarea dinamica de memorie în C++. Liste liniare dublu inlantuite pdf
Curs 6 Elemente de teoria grafurilor pdf
Curs 7 Elemente de teoria grafurilor (partea II) pdf
Curs 8 Elemente de teoria grafurilor (partea III) pdf
Curs 9 Arbori oarecare. Algoritmi de determinare a arborelui partial de cost minim. Arbori binari pdf
Curs 10 Metoda Backtracking pdf
Curs 11 Metoda Backtracking (partea a II-a) pdf

Leave a Reply