Retele stiintifice profesionale

 1. Accesati ResearcherID
 2. Research Gate
 3. Microsoft Academic Research
 4. ACM Professional Member since December 2007 – vcard
 5. IEEE Professional Member since December 2009 – IEEE
 6. PublicationsList
 7. LinkedIn

Granturi si proiecte de cercetare

 1. Brevet de inventie: CBI a2007-00835 „Dispozitiv şi metodă pentru protecţia unui redresor”, 2010, (membru in colectiv)
 2. Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb), POSDRU 1.3/157/S/141587, 2014-2015, Director partener
 3. Cresterea calitatii programelor universitare de licenta si master in energetica, POSDRU 156/1.2.G/139265, 2014-2015, membru proiect
  Servicii de proiectare avand ca obiect PT + DDE – Reabilitarea statiei de tratare apa Isalnita – proiectarea lucrarilor care fac obiectul sistemelor PLC si SCADA, contract nr. 93/25.03.2014 incheiat cu SC RND CONNEXIONS SERV S.R.L., membru proiect
 4. Servicii de proiectare avand ca obiect PT + DDE – Realizare Sistem de Automatizare si SCADA la: Statia de Epurare Rastu Nou & Colectoare de Transfer, Statia de Epurare Bechet – proiectarea lucrarilor care fac obiectul sistemelor PLC si SCADA, contract nr. 93/25.03.2014 – incheiat cu SC RND CONNEXIONS SERV S.R.L., membru proiect
 5. Platforma elearning pentru ID, grant intern nr. 2691/25.03.2010, beneficiar Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, competiţia de proiecte strategice 2010, valoare 500.000 RON.
  Director contract: Lect.dr. Runceanu Adrian
  Colectiv cercetare: Ş.l. drd. ing. Popescu Marian, Asist.drd.ing. Cercel Constantin, ing. Paun Vali, ing.Facea Adrian.
 6. UCB – o investiţie de viitor, grant intern nr. 2820/29.03.2010, beneficiar Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, competiţia de proiecte strategice 2010, valoare 200.000 RON.
  Director contract: Prof.univ.dr.Adrian Gorun
  Colectiv cercetare: Prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita, Prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan Sorinel, Lect.dr. Runceanu Adrian – Responsabil implementare, Asist.drd.ing. Cercel Constantin, Prep.univ.drd.ing.Dinca Alina.
 7. Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice – proiect POSDRU/90/2.1/S/56319, valoare: 20.747.281,40 lei.. Solicitant: MECTS Bucuresti.
  Parteneri: Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu Jiu, Universitatea Politehnica din Bucuresti, SC Novensys Corporation SRL, SC Gold Agama Consulting SRL.Perioada implementare: 31 luni (2010-2013). Lect.dr. Runceanu Adrian – responsabil tehnic
 8. “Centru pentru Modelarea, Simularea şi Conducerea Proceselor Industriale” (Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării si inovării – IMPACT sesiunea Ianuarie 2008-ANCS).Responsabil Proiect: Ş.l. dr.ing Grofu Florin. Membrii: Florin Grofu, Vilan Constantin Cristinel, Popescu Marian, Popescu Luminiţa, Dincă Alina, Nebunu Daniela, Borcoşi Ilie, Runceanu Adrian, Olaru Onisifor, Antonie Nicolae
 9. “Modernizare centru de cercetare “Automatizarea si Monitorizarea Proceselor Industriale” (Proiect de finanţare pentru echipamente de cercetare ştiinţifică tip E2008 – Competiţie internă UCB). Responsabil Proiect: Prof. dr.ing Popescu Luminiţa. Membrii: Olaru Onisifor, Florin Grofu, Borcoşi Ilie, Popescu Marian, Runceanu Adrian
 10. “Laborator de expertizare tehnică a instalaţiilor termoenergetice prin detecţie termoviziune în infraroşu şi radiaţie electromagnetică” (Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării si inovării – IMPACT sesiunea Ianuarie 2008-ANCS). Responsabil Proiect: Prof. dr.ing Popescu Luminiţa. Membrii: Popescu Luminiţa, Florin Grofu, Vilan Constantin Cristinel, Dincă Alina, Nebunu Daniela, Borcoşi Ilie, Runceanu Adrian, Cozma Vasile, Cercel Constantin, Ionescu Marian
 11. Optimizarea funcţionării în regim automat a excavatorului ERC1400. Contract de cercetare ştiinţifică nr.403C/2009 încheiat cu S.C. Gerota S.R.L. Târgu-Jiu. Director contract: Ş.l. drd. ing. Popescu Marian. Colectiv cercetare: Lect.dr. Runceanu Adrian, Ş.l. Borcoşi Ilie
 12. Automatizarea complexă şi dispecerizarea sistemului de evacuare a apelor din carierele Exploatării Miniere Roşia. Contract de cercetare nr. 276/C/2002 încheiat cu Compania Naţională a Lignitului Oltenia. Responsabil contract: Conf. univ. dr. ing. Onisifor Olaru. Colectiv cercetare: Popescu L., Mihăilescu A., Popescu M., Grofu F., Borcoşi I., Gîdei G., Vilan C., Nebunu D., Cozma V, Runceanu Adrian
 13. Monitorizarea parametrilor de funcţionare şi stabilirea unei legi optime de comandă a maşinilor unelte utilizate la prelucrarea lemnului. Contract de cercetare nr. 273/C/2002, încheiat cu S. C. KONCORD S.R.L. Tg-Jiu. Responsabil contract : Ş.l.dr.ing. Popescu Luminiţa. Colectiv cercetare: Olaru O., Mihăilescu A., Popescu M., Grofu F., Borcoşi I., Runceanu Adrian, Ionescu M.

Carti si capitole în carti de specialitate in edituri recunoscute

 1. Mihaela Runceanu, Adrian Runceanu, Structuri de date alocate dinamic. Aspecte metodice. Implementări în limbajul C++, Editura Academica Brâncusi din Târgu Jiu, 2016, ISBN 978-973-144-770-4 – pentru format Epub, ISBN 978-973-144-771-1 – pentru format Pdf, ISBN 978-973-144-772-8 – pentru format Mobi
 2. Notiuni de programare – limbajul C++, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2012, ISBN 978-973-144-550-2
 3. Grafică asistată de calculator. Teorie şi aplicaţii, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-301-0
 4. Baze de date – o abordare Visual Foxpro, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-235-8.
 5. Internet şi Intranet. Teorie şi aplicaţii, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2005, ISBN 973-7637-21-6
 6. Bacalaureat la informatică. Noţiuni recapitulative. Teze rezolvate şi probleme propuse, autori: Maria Codrina, Dana Lica, Doru Popescu Anastasiu, Radu Boriga, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Anca Voicu, Mariana Ciobanu, Editura L&S Infomat, Bucureşti, 2001, ISBN 973-99376-4-0.

Material didactic / Lucrari didactice

 1. Tehnologii si aplicatii web – îndrumar de laborator, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-302-7
 2. Programare orientată pe obiecte-limbajul C++. Laborator, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2008, ISBN 978-973-144-109-2
 3. Baze de date – Visual Foxpro 6.0 – îndrumar de laborator, Marian Popescu, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2007, ISBN 978-973-144-008-8.
 4. Programare orientată pe obiecte, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2007, ISBN (13) 978-7637-89-5
 5. Atestat la informatică, Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu Editura Axioma Teomsnic, Târgu-Jiu, 2004, ISBN 973-86389-7-X.
 6. Metode şi tehnici de programare. Limbajul C++ – îndrumar de laborator, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2003, ISBN 973-8436-37-9
 7. Programarea şi utilizarea calculatoarelor, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2003, ISBN 973-8436-44-3
 8. Tehnici de programare – îndrumar de laborator, Adrian Runceanu, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2002, ISBN 973-85805-7-9

Articole / Participari conferinte / Organizatii profesionale

A.Articole ştiinţifice:

 1. Articole indexate ISI (ISI Proceedings): 13
 2. Lucrări publicate în reviste din strainatate indexate BDI sau in reviste categoria B+ (CNCSIS): 31
 3. Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate: 13

B.Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice:

 1. Membru ACM – Association for Computing Machinery, din 2007
 2. Membru IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, din 2009
 3. Membru SRAIT – Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica, din 2005
 4. Membru SRR – Societatea Romana de Robotica, din 2009

C.Organizare de evenimente ştiinţifice (conferinţe, workshop-uri, etc.)

 1. Confereng 2015 – PC chair
 2. Confereng 2014 – PC chair
 3. Confereng 2013 – PC chair
 4. Confereng 2012 – PC chair
 5. Confereng 2011– PC chair
 6. Confereng 2010– PC chair
 7. Confereng 2009– PC chair
 8. RoTopCoder 2015 – President
 9. RoTopCoder 2013 – President
 10. RoTopCoder 2012 – President
 11. RoTopCoder 2011 – President