Disciplina: Proiectarea bazelor de date , anul IV, Electronica Aplicata

Titular curs: Lect. univ. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Lect. univ. dr. Adrian Runceanu

Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 1 ora pe saptamana; Proiect = 1 ora pe saptamana

Curs 1 Noţiuni introductive despre teoria generală a bazelor de date pdf
Curs 2 Sistemul de gestiune a bazelor de date ORACLE pdf
Curs 3 Interogari SELECT pe o singură tabelă pdf
Curs 4 Funcții. Subinterogări pdf
Curs 5 Interogari din mai multe tabele (JOIN-uri) pdf
Curs 6 Limbajul de manipulare al datelor (LMD). Limbajul de control al datelor (LCD). Tranzacţii pdf
Curs 7 Constrângeri pdf
Curs 8 Vederi (Views) pdf
Curs 9 Secvente. Indecși. Sinonime pdf

Laboratoare

 1. Laborator 1 – Utilizare APEX (Application Express): pdf
 2. Laborator 2 – Limbajul SQL – INTEROGARI SELECT PE O TABELA: pdf
 3. Laborator 3 – Limbajul SQL
  3.1. Funcţii referitoare la o singură înregistrare (single-row functions)
  3.2. Funcţii referitoare la mai multe înregistrări (multiple-row functions): pdf
 4. Laborator 4 – Limbajul SQL
  4.1. Limbajul de manipulare a datelor (LMD)
  4.2. Limbajul de control al datelor (LCD): pdf
 5. Laborator 5 – Limbajul SQL
  5.1. Views
  5.2. Sinonime
  5.3. Secvente
  5.4. Indesci: pdf