Materiale didactice pentru studentii Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu, Facultatea de Inginerie, programul de studii Automatica si Informatica Aplicata – Anul universitar 2019-2020 – Semestrul II

Disciplina: Proiectarea algoritmilor, anul I, Automatica si Informatica Aplicata
Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu
Titular aplicatii de laborator: Conf. univ. dr. Madalina Buneci
Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 1 ora pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Recursivitate pdf
Curs 2 Alocarea dinamica de memorie în C++. Pointeri pdf
Curs 3 Alocarea dinamica de memorie în C++. Stiva pdf
Curs 4 Alocarea dinamica de memorie în C++. Coada. Liste liniare simplu inlantuite pdf
Curs 5 Alocarea dinamica de memorie în C++. Liste liniare dublu inlantuite pdf
Curs 6 Elemente de teoria grafurilor pdf
Curs 7 Elemente de teoria grafurilor (partea II) pdf
Curs 8 Elemente de teoria grafurilor (partea III) pdf
Curs 9 Elemente de teoria grafurilor (partea IV) – Arbori pdf
Curs 10 Metoda Backtracking pdf
Curs 11 Metoda Backtracking (partea II) pdf
Curs 12 Metoda Divide et Impera pdf
Curs 13 Metoda Greedy pdf

Disciplina: Retele de calculatoare – Anul III, specializarea Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu
Titular aplicatii de laborator: Drd. ing. Marian Ionescu
Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Noţiuni introductive despre Reţelele de calculatoare pdf
Curs 2 Arhitectura reţelelor de calculatoare pdf
Curs 3 Componentele necesare construirii unei retele pdf
Curs 4 Modelele de referinţă. Modelul OSI pdf
Curs 5 Modelele de referinţă. Modelul TCP/IP pdf
Curs 6 Modelul TCP/IP. Adrese IP pdf
Curs 7 Configurarea unei placi de retea, a unei conexiuni PPPoE, conexiuni wireless si router/modem ADSL pdf
Curs 8 Cerinţele de proiectare ale nivelului reţea. Algoritmi de dirijare în rețea pdf
Curs 9 Algoritmi de dirijare în rețea. Algoritmul Dijkstra. Algoritmul Belmann-Ford pdf
Curs 10 Internet pdf
Curs 11 Retele mobile. Standardul 802.11 pdf
Curs 12 Servere WEB și FTP pdf

Disciplina: Baze de date, anul II, Automatica si Informatica Aplicata
Suport de curs propus de Adrian Runceanu
Curs = 2 ore pe saptamana

Cursurile la disciplina Baze de date – Anul universitar 2019-2020 – Semestrul II

Cursuri

Curs 1 Noţiuni introductive despre teoria generală a bazelor de date pdf
Curs 2 Sistemul de gestiune a bazelor de date ORACLE pdf
Curs 3 Limbajul SQL.SELECT. Sintaxa. Efect. Rezultat pdf
Curs 4 Limbajul SQL.Funcţii. Funcţii referitoare la o singură înregistrare. Funcţii referitoare la mai multe înregistrări pdf
Curs 5 Limbajul SQL. Subinterogări (Subqueries) pdf
Curs 6 Limbajul SQL.Cereri din mai multe tabele (JOIN-uri) pdf
Curs 7 Limbajul SQL.Limbajul de manipulare al datelor (LMD).Limbajul de control al datelor (LCD). Tranzacţii pdf
Curs 8 Limbajul SQL.Constrângeri pdf
Curs 9 Limbajul SQL.Vederi (Views) pdf
Curs 10 Limbajul SQL.Alte obiecte din baza de date: Secvente.Indecși.Sinonime pdf
Curs 11 Limbajul SQL.Intrebari tip grila pdf

Laboratoare

Laborator 1 Utilizare APEX (Application Express) pdf
Laborator 2 Concepte de baza din teoria bazelor de date pdf
Laborator 3 Interogari SELECT – exemple pe tabele de lucru pdf
Laborator 4 Interogari SELECT – single-row functions si multiple-row functions pdf
Laborator 5 Subinterogari(Subqueries) pdf
Laborator 6 Cereri din mai multe tabele (JOIN-uri) pdf
Laborator 7 Limbajul de manipulare al datelor (LMD). Tranzactii pdf
Laborator 8 Limbajul de definire a datelor (LDD). Constrangeri pdf
Laborator 9 Vederi(views) pdf
Laborator 10 Secvente. Indecsi. Sinonime pdf


Materiale didactice pentru studentii Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu, Facultatea de Inginerie,

programul de studii Automatica si Informatica Aplicata – Anul universitar 2018-2019 – Semestrul II

Disciplina: Proiectarea algoritmilor, anul I, Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu
Titular aplicatii de laborator: Conf. dr. Madalina Buneci
Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 1 ora pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Recursivitate pdf
Curs 2 Alocarea dinamica de memorie în C++. Pointeri pdf
Curs 3 Alocarea dinamica de memorie în C++. Stiva pdf
Curs 4 Alocarea dinamica de memorie în C++. Coada. Liste liniare simplu inlantuite pdf
Curs 5 Alocarea dinamica de memorie în C++. Liste liniare dublu inlantuite pdf
Curs 6 Elemente de teoria grafurilor pdf
Curs 7 Elemente de teoria grafurilor (partea II) pdf
Curs 8 Elemente de teoria grafurilor (partea III) pdf
Curs 9 Elemente de teoria grafurilor (partea IV) – Arbori pdf
Curs 10 Metoda Backtracking pdf

Disciplina: Retele de calculatoare – Anul III si anul IV, specializarea Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu
Titular aplicatii de laborator: Drd. ing. Marian Ionescu
Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Noţiuni introductive despre Reţelele de calculatoare pdf
Curs 2 Arhitectura reţelelor de calculatoare pdf
Curs 3 Componentele necesare construirii unei retele pdf
Curs 4 Modelele de referinţă. Modelul OSI pdf
Curs 5 Modelele de referinţă. Modelul TCP/IP pdf
Curs 6 Modelul TCP/IP. Adrese IP pdf
Curs 7 Configurarea unei placi de retea, a unei conexiuni PPPoE, conexiuni wireless si router/modem ADSL pdf
Curs 8 Cerinţele de proiectare ale nivelului reţea. Algoritmi de dirijare în rețea pdf
Curs 9 Internet pdf
Curs 10 Retele mobile. Standardul 802.11 pdf

Materiale didactice pentru studentii Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu, Facultatea de Inginerie,

programul de studii Automatica si Informatica Aplicata – Anul universitar 2018-2019 – Semestrul I

Disciplina: Programare orientata pe obiecte – limbajul Java, anul II, Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Sef lucr. dr. ing. Gilca Gheorghe

Curs = 3 ore pe saptamana; Laborator = 1 ora pe saptamana

Cursuri

GREENFOOT Greenfoot Tutorial pdf
ECLIPSE Eclipse Tutorial pdf
Curs 1 Notiuni introductive despre programarea orientata pe obiecte pdf
Curs 2 GREENFOOT – mediu de programare vizuală pdf
Curs 3 GREENFOOT – mediu de programare vizuală (partea II) pdf
Curs 4 GREENFOOT – mediu de programare vizuală(partea III) pdf
Curs 5 GREENFOOT – Constructori(partea IV) pdf
Curs 6 Noțiuni introductive despre Java pdf
Curs 7 Limbajul JAVA. Expresii si operatori. Instructiuni pdf
Curs 8 Limbajul JAVA. Obiecte si referinte pdf
Curs 9 Limbajul JAVA. Tablouri pdf
Curs 10 Limbajul JAVA. Clasa String pdf
Curs 11 Clase. Variabile. Domeniul de vizibilitate a variabilelor (partea I) pdf
Curs 12 Clase. Variabile. Domeniul de vizibilitate a variabilelor (partea II) pdf
Curs 13 Mostenire pdf
Curs 14 Polimorfism pdf
Curs 15 Pachete. Interfete pdf
Curs 16 Introducere in programarea vizuala pdf
Curs 17 Interfata grafica AWT. Applet-uri pdf
Curs 18 Curs final – structura biletelor de examen pdf

Disciplina: Proiectarea bazelor de date – Anul III, specializarea Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Dr. ing. Mircea Suciu

Curs = 3 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana; Proiect = 1 ora pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Concepte generale pdf
Curs 2 Variabile si tipuri de date în PL/SQL pdf
Curs 3 Funcţii SQL, operatori şi vizibilitatea variabilelor în PL/SQL pdf
Curs 4 Instrucţiuni în PL/SQL pdf
Curs 5 Cursori în PL/SQL (partea I-a) pdf
Curs 6 Cursori în PL/SQL (partea II-a) pdf
Curs 7 Excepţii în PL/SQL pdf
Curs 8 Proceduri în PL/SQL pdf
Curs 9 Proceduri în PL/SQL(partea a II-a) pdf
Curs 10 Functii în PL/SQL pdf
Curs 11 Functii în PL/SQL (partea a II-a) pdf
Curs 12 Pachete în PL/SQL pdf
Curs 13 Inregistrari si colectii în PL/SQL pdf
Curs 14 Declanșatori (Triggers) în PL/SQL pdf
Curs 15 Tipul de date LOB (Large Object) pdf
Curs 16 Model fizic şi model conceptual. Entităţi si instanţe (partea I) pdf
Curs 17 Model fizic şi model conceptual. Entităţi si instanţe (partea II) pdf
Curs 18 Curs final – structura biletelor de examen pdf

Materiale didactice pentru studentii Universitatii din Craiova, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

Anul universitar 2016-2017 – semestrul II

Disciplina: Retele de calculatoare, anul IV

programele de studii:

  • Automatica si Informatica Aplicata
  • Ingineria sistemelor multimedia
  • Electronica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Lect. dr. Adrian Runceanu

Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Noţiuni introductive despre Reţelele de calculatoare pdf
Curs 2 Arhitectura reţelelor de calculatoare pdf
Curs 3 Componentele necesare construirii unei reţele pdf
Curs 4 Modelele de referinţă. Modelul OSI pdf
Curs 5 Modelele de referinţă. Modelul TCP/IP pdf
Curs 6 Modelul TCP/IP. Adrese IP pdf
Curs 7 Configurarea unei placi de retea, a unei conexiuni PPPoE, conexiuni wireless si router/modem ADSL pdf
Curs 8 Cerinţele de proiectare ale nivelului reţea. Algoritmi de dirijare în rețea pdf

Laboratoare

Laborator 0 Baze de numerație pdf
Laborator 1 Topologii LAN. Arhitectura de reţea. Caracteristicile şi beneficiile unei reţele LAN pdf
Laborator 2 Echipamentele unei retele de calculatoare pdf
Laborator 3 Analiza retelelor de calculatoare folosind simulatorul Packet Tracer

Packet Tracer version 6.3 download

pdf
Laborator 4 Configuratii de LAN-uri in Packet Tracer (exemple de configurari de switch-uri si router-e) pdf
Laborator 5 Modelele de referinta OSI şi TCP/IP pdf
Laborator 6 Adresarea IP. Subretele. Masti de retele (partea I) pdf
Laborator 7 Adresarea IP. Subretele. Masti de retele (partea II) pdf
Laborator 8 Configurarea router-elor CISCO folosind protocol-ul RIP si configurarea switch-urilor si router-elor in VLAN-uri cu ajutorul simulatorului Packet Tracer pdf

Materiale didactice pentru studentii Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu, Facultatea de Inginerie,

programul de studii Automatica si Informatica Aplicata – Anul universitar 2016-2017 – Semestrul II

Disciplina: Tehnologii web, anul III, Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Titular aplicatii de laborator: Lect. dr. Adrian Runceanu

Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 HTML – partea I pdf
Curs 2 HTML – partea II pdf
Curs 3 HTML – partea III pdf
Curs 4 HTML – partea IV pdf
Curs 5 Mediul de lucru in web pdf
Curs 6 CSS – Cascading Style Sheets pdf
Curs 7 Limbajul PHP – partea I pdf
Curs 8 Limbajul PHP – partea II pdf
Curs 9 Limbajul PHP – partea III pdf
Curs 10 Limbajul PHP – partea IV pdf

Laboratoare

Laborator 1 HTML – partea I (Formatarea caracterelor si a paragrafelor) pdf
Laborator 2 HTML – partea II (Tabele, Imagini, Liste) pdf
Laborator 3 HTML – partea III (Imagini, multimedia, hyperlegaturi) pdf
Laborator 4 HTML – partea IV. Formulare pdf
Laborator 5 CSS pdf
Laborator 6 PHP – partea I pdf
Laborator 7 PHP – partea II pdf
Laborator 8 PHP – partea III pdf
Laborator 9 PHP – partea IV pdf

Disciplina: Baze de date – Anul II, specializarea Automatica si Informatica Aplicata

Titular curs: Lect. dr. Adrian Runceanu

Curs = 2 ore pe saptamana; Laborator = 2 ore pe saptamana

Cursuri

Curs 1 Concepte generale descarca PDF
Curs 2 Sistemul de gestiune a bazelor de date ORACLE descarca PDF
Curs 3 Limbajul SQL. Cereri SELECT pe o tabelă descarca PDF
Curs 4 Funcţii. Funcţii referitoare la o singură înregistrare. Funcţii referitoare la mai multe înregistrări descarca PDF
Curs 5 Subinterogari (Subqueries) descarca PDF
Curs 6 Cereri din mai multe tabele (JOIN-uri) descarca PDF
Curs 7 Limbajul de manipulare al datelor (LMD). Limbajul de control al datelor (LCD). Tranzacţii descarca PDF
Curs 8 Constrângeri descarca PDF
Curs 9 Vederi (Views) descarca PDF
Curs 10 Alte obiecte din baza de date: Secvente. Indecși. Sinonime descarca PDF

Cursuri, laboratoare si proiecte anterioare

An universitar 2015/2016
Semestrul I
Semestrul II
An universitar 2014/2015
Semestrul I
Semestrul II
An universitar 2013/2014
Semestrul I
Semestrul II
An universitar 2012/2013
Semestrul I
Semestrul II